Prevádzka - StupavaSídlo spoločnostiFakturačné údajeKorešpondenčná a dodacia adresaKontakty
Prevádzka - Stupava

3D s.r.o.
Malacká 48
900 31 Stupava
Slovenská republika

+421 (0)2 6545 7324
+421 (0)908 185 002
3d@3dsro.sk

Sídlo spoločnosti

3D s.r.o.
Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)908 185 002
3d@3dsro.sk

Fakturačné údaje

3D s.r.o.
Lombardiniho 22/A
831 03 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 173 10 377
IČ DPH: SK2020342852
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I oddiel Sro, vložka 652/B

Korešpondenčná a dodacia adresa

3D s.r.o.
Malacká 48
900 31 Stupava
Slovenská republika

Kontakty
Riaditeľ
Ing. Peter Szakáll, PhD.
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)908 185 002
peter.szakall@3dsro.sk
Obchod
Ing. Milan Celler
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)905 617 421
milan.celler@3dsro.sk
Inžiniering, servis a realizácia
Tibor Szakáll
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)905 706 365
tibor.szakall@3dsro.sk

Peter Mikulášek
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)908 731 468
peter.mikulasek@3dsro.sk

Lorant Bognár
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)905 257 068
lorant.bognar@3dsro.sk

Ing. Martin Krajčík
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)905 325 496
martin.krajcik@3dsro.sk

Ing. Branislav Špilák
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)905 433 299
branislav.spilak@3dsro.sk

Ján Palko
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)905 787 056
jan.palko@3dsro.sk

Ing. Branislav Jurčacko
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)905 786 927
branislav.jurcacko@3dsro.sk

Štefan Gajdár
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)907 848 887
stefan.gajdar@3dsro.sk

Ing. Pavol Banas
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)918 822 704
pavol.banas@3dsro.sk

Ing. Michal Grega
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)918 866 079
michal.grega@3dsro.sk

Ekonomické oddelenie

Mgr. Katarína Palková
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)917 317 322
katarina.palkova@3dsro.sk

Oľga Jánošová
+421 (0)2 4446 2433
+421 (0)917 317 322
olga.janosova@3dsro.sk