Prehľad filtračných elementov

CF/2.0/021 Jednorazové typy častíc a koalescenčných filtračných prvkov – spojivá
CF/2.0/022 Jednorazové typy časticových a koalescenčných filtračných prvkov
CF/2.0/023 Nerezové filtračné prvky
CF/2.0/024 PTFE a PE filtračné prvky
CF/2.0/031 Prietok vzduchu – jednorazové filtračné prvky
CF/2.0/032 Prietok vzduchu – nerezové filtračné prvky
CF/2.0/033 Prietok vzduchu – PTFE a PE filtračné prvky
CF/2.0/034 Prietok kvapaliny – filtračné prvky z nehrdzavejúcej ocele