Viac

Procesná analytika

N ávrh a realizácia projektov analýzy plynných a kvapalných vzoriek v procese výroby pre široké spektrum priemyselných odvetví a technologických postupov. V dodávke projektov „na kľúč“ je samozrejmosťou záručný a pozáručný servis certifikovanými servisnými technikmi našej spoločnosti.

Procesná analytika

Rafinérie, petrochemický, chemický
Výroba plastov
Separácia plynov
Farmaceutický a potravinársky
Spracovanie minerálov a výroba kovov
Výroba elektrickej a tepelnej energie
Životné prostredie

Princípy merania

Meranie v infračervenej oblasti
Meranie v ultrafialovej oblasti
Tepelno-vodivostný princíp
Tepelno-magnetický princíp
Foto-ionizačný detektor
Laserová analýza
Spektrometria
Zirkóniová sonda
Elektro-chemický detektor


Chromatografia - Fotometre - Spektrometre

Plynová chromatografia

Analýza zloženia chemických látok – výsledok analýzy je dostupný takmer okamžite. Dostupný typ detektora TC, FID a FPD

Analýza komponentov
Uhľovodíky C1 až C26
Inertné plyny
H2S …

Fotometre

Kontinuálna on-line analýza kvapalných a plynných vzoriek. Kontrola procesu, kvality produktov a monitorovanie prostredia.

Oblasti merania
Infračervené spektrum
Viditeľné spektrum
Ultrafialové spektrum

FTIR a FTNIR Spektrometre

, .
Procesné a laboratórne spektrometre.
Software a ďalšie príslušenstvo.
Analýza kvapalných, plynných látok
Analýza práškových a pevných látok
Procesné a laboratórne spektrometre
Software a ďalšie príslušenstvo


Meranie vlhkosti sypkých materiálov

Presné a opakovateľné meranie vlhkosti rôznych sypkých materiálov.

Analýza komponentov
potraviny
obilniny
krmivá
tabak, textil, papier,…

About the author: petsza

Leave a Reply

Your email address will not be published.